Verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
MUSICOVIDEO
Fortunato Cantore vzw
Col de Lamorménil 48A
B-6960 Manhay-Lamorménil
info@musicovideo.com
BE0478 457 646

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van MUSICOVIDEO van Fortunato Cantore vzw met maatschappelijke zetel te Col de Lamorménil 48A, B_6960 Manhay-Lamorménil (hierna ‘MUSICOVIDEO’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van MUSICOVIDEO moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MUSICOVIDEO aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien bijkomende kosten van welke aard dan ook zouden worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MUSICOVIDEO niet. MUSICOVIDEO is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MUSICOVIDEO is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over een product, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons via mail naar info@musicovideo.com

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MUSICOVIDEO. MUSICOVIDEO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.